podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Mongolia - wiza, ambasady, przepisy

Ułan Bator     
mongolia
Mongolia - podróże do MongoliiMongolia - mapa krajuMongolia - spis artykułów i galeriiMongolia - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeMongolia - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaMongolia - szczepienia, zdrowie, poradyMongolia - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROMongolia - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOMongolia - przewodniki, mapy, atlasy
Wybierasz się tam? Będzie ci potrzebna wiza do Mongolii. W Geoblogu możesz ją zamówić z dostawą do domu!
Zobacz cenę wizy do Mongolii, oferujemy najniższe stawki pośrednictwa w uzyskaniu wiz.
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy udający się do Mongolii muszą posiadać wizy; wydaje je Ambasada Mongolii w Warszawie, a także inne przedstawicielstwa konsularne Mon­golii na świecie. Przed­stawicielstwa konsularne Mongolii wydają wizy pobytowe na okres do 30 dni. W przypadkach pobytu dłuższego niż 30 dni należy uzyskać nową wizę w Urzędzie ds. Imigrantów i Cudzo­ziemców w Ułan Bator (wymagane jest uzasadnienie koniecz­no­ści dłuższego pobytu oraz przedłożenie dokumentów od insty­tucji lub organizacji działających w Mongolii potwierdzających konieczność pobytu przekraczającego 30 dni). Przekroczenie okresu ważności wizy na ogół wiąże się z koniecznością uzyskania nowej wizy wyjazdowej lub opłacenia kary pieniężnej przy wyjeździe z Mongolii. W losowych przypadkach wizę mon­golską można uzyskać na lot­nisku Chinngis Khan (dawne Buyant Ukhaa) w Ułan Bator, na granicznych stacjach kolejowych w Zamyn Uud i Sukhbaatar oraz na granicznym przejściu drogo­wym z Rosją w Altanbulag. Zalecane jest jednak uzyskiwanie wiz przed podróżą. Wymagany okres waż­no­ści paszportu przy wjeździe wynosi sześć miesięcy.
Granicę rosyjsko-mongolską cudzoziemcy mogą przekraczać (samochodem, motocyklem, rowerem itp.) jedynie w miejsco­wości Altanbulag. Granicę rosyjsko-mongolską można również przekraczać w innych miejscach, lecz jest to dość długa i skomplikowana procedura: należy uzyskać specjalne zezwo­lenia, zarów­no od władz Federacji Rosyjskiej, jak i Mongolii, uprawniające do przekroczenia granicy w określonym miejscu, nie będącym międzynarodowym przejściem granicznym (np. Ulaan Bashin). Odradza się korzystanie z innych przejść granicz­nych niż Altanbulag, gdyż nie ma żadnej gwarancji opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Mongolii (i odwrot­nie). Międzynarodowe przejścia kolejo­we czynne cały rok znaj­dują się w miejscowości Sukhbaatar na granicy rosyjsko­-mon­golskiej oraz w miejscowości Zamyn Uud na granicy z Chinami.
Informacje dla kierowców
Międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane. W Mongolii działa bardzo wiele firm turystycznych oferujących wynajem samochodów (jeepów) – z przewodnikiem lub bez; cena ok. 60–80 USD za dzień.
Podróżowanie po kraju
Całe terytorium Mongolii jest dostępne dla cudzoziemców. Jedynie przebywanie w 30-kilo­metrowej strefie przygranicznej wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia mongolskiej straży granicznej. Można je uzyskać w komendzie straży granicznej w Ułan Bator lub w jej terenowych oddziałach w aimakach (miasta wojewódzkie). Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na legalne przebywanie w strefie przygranicznej trwa przeciętnie około trzech dni. Największe ograniczenia w podróżowaniu po kraju powodują: zły stan dróg, skromny transport drogowy, braki w zaopatrzeniu w niektóre podstawowe artykuły. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność na ulicach z uwagi na nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez miejsco­wych użytkowników dróg.
Przepisy celne
Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu, wy­miany i wywozu pieniędzy. Przy wjeździe wypełnia się dekla­rację celną, w której należy podać ilość posiadanych środków pieniężnych i wwożone przedmioty wartościowe. Nie ma żad­nych szczególnych ograniczeń celnych odbiegających od powszech­nie przyjętych standardów. Obłożony restryk­cjami jest natomiast wywóz dzieł sztuki lub przedmiotów zabytkowych, jeśli nie mają one certyfikatu wystawionego przez uprawniony do sprzedaży punkt państwowy (np. Muzeum Narodowe w Ułan Bator, sklepy wolnocłowe, antykwariaty itp.).

Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością pospolitą jest dość wyso­kie. Szczególnie dotyczy to Ułan Bator. Częste są kradzieże kieszonkowe.

Przydatne informacje
• Za hotele, bilety lotnicze na trasach krajowych i zagranicznych, bilety kolejowe oraz inne usługi na ogół można płacić w de­wizach. Pieniądze należy wymieniać w hotelach, kantorach lub bankach. W Ułan Bator można płacić czekami podróżnymi Euro Cheque, Traveller’s Cheque, American Express, American Dollar, Canadian Dollar, Pound, kartami kredytowymi lub płatniczymi VISA, MasterCard, Ame­rican Express (karta Maestro nie funkcjonuje). W większości banków w Ułan Bator czynne są bankomaty.
• Dni wolne od pracy to sobota i niedziela. Czas pracy urzędów: od poniedziałku do piątku 9.00–18.00, z godzinną przerwą od 13.00 do 14.00. Sklepy zazwyczaj są otwarte cały tydzień w godzinach 9.00–20.00.
• W Mongolii od początku października do połowy lub nawet do końca maja trzeba liczyć się z mrozami (w styczniu i lutym nawet do minus 50 st. C). Występują przerwy w dosta­wach prądu, awarie ogrzewania, braki w dostawach ciepłej wody (z wyjątkiem dużych hoteli).
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Ułan Bator
Ulaanbaatar 13, Diplomat 95 Ailyn bair
P.O. Box 1049
Mongolia
tel.: (00-976 11) 320 641
fax: (00-976 11) 320 576
e-mail: polkonsulat@magicnet.mn; pol_embassy@magicnet.mn
www.ulanbator.polemb.net
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Mongolii
ul. Rejtana 15 m.16
02-516 Warszawa
tel.: 849 93 91
fax: 848 20 63, 849 93 91
mongamb@ikp.atm.com.pl
www.ambasadamongolii.pl